Απόφαση (9 Αυγούστου 2005) – Κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών

Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ