Απώλεια του Συναδέλφου Δημήτριου Δεληγιαννίδη

Απεβίωσε πλήρης ημερών ο Δημήτριος Δεληγιαννίδης. Γεννήθηκε το 1926 και από την αρχή της σταδιοδρομίας του ασχολήθηκε με τις μελέτες δημοσίων έργων. Το 1966 ίδρυσε τη  μελετητική εταιρεία DELCO ΕΠΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Ο Δημήτρης Δεληγιαννίδης, για πάνω από 50 χρόνια, τίμησε και ανέδειξε τον ρόλο του συμβούλου μελετητή. Άφησε παρακαταθήκη το ήθος και το σημαντικό του έργο, που τα τρία του παιδιά Θεόδωρος, μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου, Νικόλαος και Γρηγόρης, συνεχίζουν με συνέπεια.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΟΝΙΟΛΟΣ