Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τα πυρόπληκτα

Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε για τη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι του ΣΕΓΜ με εκπροσώπους του Ειδικού Ταμείου Αποκατάστασης Εκτάκτων Αναγκών. Συμφωνήθηκε να υπάρξουν μέχρι 15 εξαγορές για τις προμελέτες, η καθεμία ποσού 3.000 €. Το Ταμείο ζήτησε να προχωρήσουν οι μελέτες σε επίπεδο οριστικής μελέτης με στοιχεία εφαρμογής και ότι απαιτείται για την αδειοδότηση. Προτάθηκε το ποσό της αποζημίωσης, στο πνεύμα της «κοινωνικής προσφοράς» να ανέλθει σε 10.000 € για τις τρεις μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική & Η/Μ). Το Ταμείο επανήλθε και ζήτησε τη μείωση του συνολικού ποσού για τις οριστικές μελέτες. Το ΔΣ αποφάσισε να προτείνει προς το Ταμείο, είτε να προχωρήσουν περίπου 10 μόνο μελέτες και όχι όλες, η αποζημίωση καθεμίας να μειωθεί στο επίπεδο των 7.500 €. Την ευθύνη της προετοιμασίας της πρόσκλησης για το διαγωνισμό ανέλαβε ο συνά¬δελφος κ. Τομπάζης. Η αξιολόγηση θα γίνει από 5μελή επιτροπή (2 μέλη από ΣΕΓΜ,1 από ΤΕΕ, 1 από ΕΜΠ και 1 από ΣΑΔΑΣ). Στο πλαίσιο αυτό, με ευθύνη του Προέδρου, θα αποσταλούν σχετικές επιστολές προς τους φορείς.