Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τις πυρόπληκτες περιοχές

Στη συνάντηση για την οργάνωση της διαδικασίας για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ο ΣΕΓΜ θα εκπροσωπηθεί από τον Πρόεδρο κ. Πετρακόπουλο, τον Αντιπρόεδρο κ. Ζαννή, το μέλος ΔΣ κ. Αντωνίου και τον πρώην Πρόεδρο κ. Αντωναρόπουλο, ο οποίος έχει κάνει ως σήμερα όλες τις σχετικές επαφές και συνεννοήσεις.