Ασφαλιστική ενημερότητα συμμετεχόντων σε διαγωνισμό ανάθεσης μελέτης (28-03-2005)

Τίθεται το εξής ερώτημα: εάν σε διαγωνισμούς ανάθεσης μελετών, στους οποίους συμμετέχουν μελετητικές ανώνυμες εταιρείες, πρέπει να προσκομίζεται ασφαλιστική ενημερότητα του ΤΣΜΕΔΕ για την εταιρεία ή για κάθε μηχανικό χωριστά.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ