Ασφαλιστική ενημερότητα ΤΣΜΕΔΕ με οφειλές

Στη Συνεδρίαση 404/28-12-2015 της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ αποφασίστηκε η έκδοση βεβαίωσης ενημερότητας με οφειλές, προκειμένου οι ασφαλισμένοι μηχανικοί να έχουν τη δυνατότητα ανάληψης έργων και μελετών για τα οποία απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα.

Η βεβαίωση εκδίδεται για συγκεκριμένο έργο και σε περίπτωση που αφορά αμοιβή μελέτης προβλέπεται κατάθεση ποσού στο ΤΣΜΕΔΕ σε ποσοστό 10% επί των συμβατικών τιμών του ΤΕΕ.

Δείτε την απόφαση εδώ.