Ασφαλιστικό

Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε ότι ο ΣΕΓΜ έκανε παρέμβαση για την κατοχύρωση του θεσμού των εγγυητικών επιστολών του ΤΣΜΕΔΕ στο πλαίσιο του υπό ψήφιση ασφαλιστικού νόμου. Στο πλαίσιο αυτό εστάλη σχετική επιστολή προς την αρμόδια Υπουργό Απασχόλησης και τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής του Κοινοβουλίου με κοινοποίηση στο Γραφείο Πρωθυπουργού, τα Γραφεία των Αρχηγών των Κομμάτων της Αντιπολίτευσης, τους συνυπογράφοντες το Νομοσχέδιο Υπουργούς, τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ και τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής του Κοινοβουλίου.
Συμφωνήθηκε να γίνει επίσης παρέμβαση με αίτημα στη σύνθεση του ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ να συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος των μελετητών.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι η παρέμβαση του ΣΕΓΜ, για την κατοχύρωση του θεσμού των εγγυητικών επιστολών του ΤΣΜΕΔΕ στο πλαίσιο του νέου ασαφαλιστικού νόμου, απέδωσε. Αντίθετα δεν επιτεύχθηκε να συμμετέχει στη σύνθεση του ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ και ένας εκπρόσωπος των μελετητών.