Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025

Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα αποτυπώνει τους στόχους, τις κατευθυντήριες αρχές, τους στρατηγικούς άξονες παρέμβασης, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των συστημάτων, το μοντέλο διακυβέρνησης καθώς και οριζόντιες και κάθετες παρεμβάσεις που υλοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας για την περίοδο 2020 – 2025.

Το σχέδιο της Βίβλου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η οποία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 17/12/20.