Βαλκανικό Forum το Νοέμβριο στο Βουκουρέστι

5 Σεπτεμβρίου 2007
Ο Σύνδεσμος Μελετητών της Ρουμανίας, μέλος της EFCA και της FIDIC, διοργανώνει το 4ο Βαλκανικό Forum των Γραφείων Μελετών στις 30 Νοεμβρίου 2007 στο Βουκουρέστι.
Παρακαλούμε πολύ οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετάσχουν στο Forum, να το δηλώσουν το συντομότερο δυνατόν στη Γραμματεία του Συνδέσμου. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα θεματολογικά αλλά και οργανωτικά θέματα θα ανακοινωθούν μόλις ληφθούν από τον Ρουμανικό Σύνδεσμο.