Βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ για την Οικονομία

Ο ΣΕΣΜΑ προχώρησε στη δημιουργία του «Βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ για την Οικονομία» – GRe+1, μέσω του οποίου καταγράφονται κάθε τρίμηνο οι εκτιμήσεις και προσδοκίες των επικεφαλής και των διευθυντικών στελεχών των εταιρειών – μελών του ΣΕΣΜΑ για την πορεία της οικονομίας, τους συντελεστές της παραγωγής, καθώς και τους ανασταλτικούς παράγοντες / εμπόδια στην επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα. Η παρούσα έρευνα περιλαμβάνει το ειδικό θέμα «COVID 19: Η διάρκεια της κρίσης, οι διανοιγόμενες ευκαιρίες»

Δείτε το βαρόμετρο για το β’ τρίμηνο του 2020 ΕΔΩ.