Βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ για την Οικονομία

Ο ΣΕΣΜΑ προχώρησε στη δημιουργία του «Βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ για την Οικονομία» – GRe+1, μέσω του οποίου καταγράφονται κάθε τρίμηνο οι εκτιμήσεις και προσδοκίες των επικεφαλής και των διευθυντικών στελεχών των εταιρειών – μελών του ΣΕΣΜΑ για την πορεία της οικονομίας, τους συντελεστές της παραγωγής, καθώς και τους ανασταλτικούς παράγοντες / εμπόδια στην επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα.

Δείτε το βαρόμετρο για το γ’ τρίμηνο του 2020 εδώ.