Βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ για την οικονομία – Α’ Τρίμηνο 2020 & ειδικό θέμα COVID 19: Αντιμετώπιση της κρίσης και ευκαιρίες

Στο «Βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ για την Οικονομία» – GRe+1, καταγράφονται κάθε τρίμηνο οι εκτιμήσεις και προσδοκίες των επικεφαλής και των διευθυντικών στελεχών των εταιρειών – μελών του ΣΕΣΜΑ για την πορεία της οικονομίας, τους συντελεστές παραγωγής καθώς και τους ανασταλτικούς παράγοντες / εμπόδια στην επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα. Η έρευνα αυτή περιλαμβάνει το ειδικό θέμα «COVID 19: Αντιμετώπιση της κρίσης και ευκαιρίες» και τις προτάσεις του ΣΕΣΜΑ για την στήριξη των επιχειρήσεων», οι οποίες αφορούν στην ενίσχυση της ρευστότητας, την αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ, την απλούστευση των διαδικασιών και την διευκόλυνση της υλοποίησης δημόσιων διαγωνισμών και συμβάσεων.

Δείτε ΕΔΩ το Βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ για την Οικονομία – Α` Τρίμηνο 2020