Βαρόμετρο του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) για την Οικονομία – δ’ τρίμηνο 2021

Στο «Βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ για την Οικονομία» – GRe+1, Ο  Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος καταγράφει σε τριμηνιαία βάση, όλες τις εκτιμήσεις και προσδοκίες των επικεφαλής και των διευθυντικών στελεχών των εταιρειών – μελών του ΣΕΣΜΑ για την πορεία της οικονομίας, τους συντελεστές της παραγωγής, καθώς και τους ανασταλτικούς παράγοντες / εμπόδια στην επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα.

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει και το ειδικό θέμα «Οι απόψεις των Συμβούλων Μάνατζμεντ για τις επιχειρηματικές συμπράξεις στον κλάδο».

Για να διαβάσετε την έκεθση του ΣΕΣΜΑ παρακαλώ πατήστε εδώ