Βιβλίο με τίτλο “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων και Μελετών με τον νέο Νόμο 4782/2021”

Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του βιβλίου του κ. Ζήση Παπασταμάτη με τίτλο “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων και Μελετών με τον νέο Νόμο 4782/2021”. Στα 16 Κεφάλαιά του και στις 870 σελίδες του ο αναγνώστης μπορεί να βρει οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων και Μελετών (ενώ καλύπτεται και ένα μεγάλο κομμάτι των Προμηθειών και Υπηρεσιών) με τον νέο Νόμο 4782/2021.