Γενική Συνέλευση κι εκλογές στο Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο

19 Σεπτεμβρίου 2007
Το Δ.Σ. αποφάσισε την εκπροσώπηση του ΣΕΓΜ από τον Α.Λουκάτο στις εκλογές του Αραβο-Ελληνικού επιμελητηρίου.