Γενική Συνέλευση ΣΕΓΜ 2020

Με επιτυχία διεξήχθη την 17η Δεκεμβρίου με τηλεδιάσκεψη, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου των Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) με θέμα την παρουσίαση και έγκριση των πεπραγμένων της διαχειριστικής περιόδου 1-12-2019 έως 30-11-2020.

Μέσα από την παρουσίαση των πεπραγμένων, αναδείχθηκε ο καθοριστικός ρόλος των συγκροτημένων μελετητικών εταιρειών – μελών του Συνδέσμου στην προετοιμασία, διαχείριση και επίβλεψη των έργων και των αναπτυξιακών προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ 2021-27, τις αναπτυξιακές τράπεζες και τα ιδιωτικά κεφάλαια τα επόμενα χρόνια στη χώρα καθώς και οι δυνατότητες εξωστρεφούς δραστηριοποίησης που προσφέρουν και σε άλλους επιχειρηματικούς κλάδους (προμηθευτές, κατασκευαστές, λειτουργοί, κ.λπ.) λόγω της εμπροσθοβαρούς διείσδυσής τους σε νέες αγορές με σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία.

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) κος Γιώργος Ραουνάς ο οποίος δήλωσε ότι προσβλέπει σε συνεργασία των δύο Συνδέσμων εντός και εκτός Ελλάδας δεδομένου ότι τα μέλη τους επιχειρούν σε συμπληρωματικές δραστηριότητες.

Ο Διευθυντής Ανάπτυξης της LAMDA Development στην Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία και Διευθυντής του project του Ελληνικού κος Δημήτρης Ζωντανός, παρουσίασε τις εξελίξεις και το πλάνο του έργου. Σημείωσε δε ότι στην εκπόνηση των μελετών έργων υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη, μετέχουν 15 ελληνικά μελετητικά γραφεία σε συνεργασία με διεθνείς οίκους και αναμένεται η συμμετοχή πολύ περισσοτέρων στις μελέτες των έργων ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό, οι μελετητικές εταιρείες πρέπει να επενδύσουν σε επιστημονικό δυναμικό στο BIM και να αναπτύξουν συστήματα ποιοτικού ελέγχου και διαχείρισης, προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Συνοψίζοντας, ο κος Τονιόλος δήλωσε ότι οι ελληνικές μελετητικές επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των καιρών εντός και εκτός Ελλάδας. Ο ΣΕΓΜ θα συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις για την ανάδειξη της σημασίας των μελετών και των μελετητών, τη καθιέρωση ποιοτικών κριτηρίων στην επιλογή, τη μείωση των υπερβολικών εκπτώσεων και την υποβοήθηση της υγιούς και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.