Γνωμάτευση νομικής συμβούλου ΣΕΓΜ με θέμα «Ζητήματα πειθαρχικού ελέγχου από το ΣΕΓΜ στις εταιρείες μέλη του και χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών περί μη διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος κατά τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς υπό την ισχύ ν. 4412/2016.»

Για να διαβάσετε τη γνωμάτευση της Νομικής Συμβούλου του ΣΕΓΜ με θέμα «Ζητήματα πειθαρχικού ελέγχου από το ΣΕΓΜ στις εταιρείες μέλη του και χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών περί μη διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος κατά τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς υπό την ισχύ ν. 4412/2016.» παρακαλώ πατήστε εδώ