Γνωμοδότηση για την Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

 

Όπως έχει ενημερώσει τα μέλη το Δ.Σ., από τις 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εναρμόνιση της χώρας μας στον Κανονισμό GDPR το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνέταξε και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχετικό σχέδιο νόμου, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί τις προσεχείς ημέρες στη Βουλή προς ψήφιση.

Το Δ.Σ. του ΣΕΓΜ, διακρίνοντας τον χαμηλό βαθμό πληροφόρησης επί των απαιτήσεων του GDPR, κατόπιν σχετικής διερεύνησης, ανέθεσε σε Δικηγορικό Γραφείο τη σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων στον ΣΕΓΜ και τα μέλη του. Υπενθυμίζεται ότι η γνωμοδότηση αυτή συνιστά μια ιδιαίτερη παροχή του ΣΕΓΜ, αποκλειστικώς για τα καταστατικώς ενήμερα μέλη του. Τα μέλη του ΣΕΓΜ που δεν έχουν προμηθευτεί τη γνωμοδότηση μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ομάδα Διοικητικής Υποστήριξης του Συνδέσμου.

Σημειώνεται ότι, εφόσον υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον, το Δ.Σ. θα προγραμματίσει και μία ενημερωτική εκδήλωση για το θέμα αυτό.

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαιτήσεις συμμόρφωσης είναι διαφορετικές για κάθε εταιρεία, εφιστάται η προσοχή και προτρέπονται τα μέλη να μεριμνήσουν για την έγκαιρη κάλυψη των απαιτήσεων του Κανονισμού GDPR από τις εταιρείες τους.

Γίνετε μέλη του ΣΕΓΜ για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλη την κατηγορία ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ και να δείτε τη συνέχεια του άρθρου