Γνωμοδότηση Ελεγκτικού Συνεδρίου, Τμήμα VII, Πράξη 1/2008

Γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά από διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νομό Αιτωλοακαρνανίας και του Δήμου ΧΧΧ εάν πρέπει να θεωρηθεί το 1368, οικονομικού έτους 2007, χρηματικό ένταλμα του Δήμου αυτού.

[Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ σε μορφή pdf, 1.83 MB]