Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου ΣΕΓΜ για θέματα συμβάσεων του Ν. 716/77

Ενόψει σχετικής υπόθεσης που έχει εισαχθεί στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων / Τμήμα Μελετών του ΥΠΥΜΕΔΙ προς έκδοση γνωμοδότησης, ο εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ ζήτησε από τον κ. Π. Χασάπη τις νομικές απόψεις του για κάποια σημαντικά ανακύπτοντα θέματα, τα οποία αφορούν συμβάσεις που έχουν ανατεθεί με τον παλιό Ν. 716/77 (θέματα αμοιβών, Σ.Π., παραλαβής μελετών, κ.ά.).

Δείτε την ενδιαφέρουσα γνωμοδότηση εδώ.