Γνωμοδότηση περί της παρακράτησης 1% για το ΕΜΠ

26 Φεβρουαρίου 2007
Με αφορμή αλληλοσυγκρουόμενες αποφάσεις Ελεγκτικού Συνεδρίου και Νομικού Συμβουλίου του κράτους, ο δικηγόρος Ν. Αντωνίου κατόπιν σχετικής ερώτησης από το Δ.Σ. του ΣΕΓΜ υπέβαλε γνωμοδότηση επί του θέματος, που συνοπτικά εντοπίζει το υφιστάμενο νομικό αδιέξοδο και εισηγείται την ακολουθητέα πορεία. Το Δ.Σ. αποφάσισε να συνεχιστεί η προσπάθεια και να ζητηθεί λεπτομερής εισήγηση για την ακολουθητέα πορεία και ένδειξης κόστους αυτής.