Γνωμοδότηση 195/2005 (12/04/2005)

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο ερώτημα με αριθ.πρωτ.ΕΥΔ-ΠΤΣ 569/15.3.2005 Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής (ΕΥΔ-ΠΤΣ) της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Περίληψη του ερωτήματος: Με το ανωτέρω έγγραφο τίθονται τα εξής ερωτήματα:

α. Εάν η παροχή υπηρεσιών του Συμβουλίου υποστήριξης και Ελέγχου του συγχρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Συνοχής 2000-2006, έργου κατασκευής Α’ Φάσης 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής, όπως περιγράφεται στο σχετικό σχέδιο προκήρυξης, εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.3316/2005.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ