Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών «Γνους Πράττε», Ιούλιος 2018

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών εξέδωσε το Μηνιαίο Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών «Γνους Πράττε» του Ιουλίου 2018.