Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών «Γνους Πράττε», Αύγουστος 2018

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών εξέδωσε το Μηνιαίο Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών “Γνους Πράττε” Αύγουστος 2018