Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών «Γνους Πράττε», Νοέμβριος 2018

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών εξέδωσε το Μηνιαίο Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών “Γνους Πράττε” του Noεμβρίου 2018.