Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών «Γνους Πράττε», Φεβρουάριος 2018

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών εξέδωσε το Μηνιαίο Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών «Γνους Πράττε» του Φεβρουαρίου 2018.