Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών «Γνους Πράττε», Δεκέμβριος 2017

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών εξέδωσε το Μηνιαίο Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών «Γνους Πράττε» του Δεκεμβρίου 2017.