Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών «Γνους Πράττε», Μάιος 2018

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών εξέδωσε το Μηνιαίο Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών «Γνους Πράττε» του Μαΐου 2018.