Δελτίο Προκηρύξεων Δημόσιων Διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία

Η Ελληνική Πρεσβεία  στη Βόρεια Μακεδονία εξέδωσε δελτίο προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη γειτονική χώρα.

Για να διαβάσετε το δελτίο παρακαλώ πατήστε εδώ