Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας Τ.45

Κυκλοφόρησε το νέο δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας με αριθμό 45/2023 από 9 Μαρτίου.

Για να διαβάσετε το σχετικό δελτίο παρακαλώ πατήστε εδώ