Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας Τ.46

Κυκλοφόρησε το νέο δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας με αριθμό 46/2023 από 30 Μαρτίου.

Για να διαβάσετε το σχετικό δελτίο παρακαλώ πατήστε εδώ