Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας T. 57

Κυκλοφόρησε το νέο δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας με αριθμό 57/2023 από 27 Δεκεμβρίου.

Για να διαβάσετε το σχετικό δελτίο παρακαλώ πατήστε εδώ.