Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας Τ.35

Κυκλοφόρησε το νέο δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας με αριθμό 35/2022 από 17 Μαρτίου 2022.

Για να διαβάσετε το σχετικό δελτίο παρακαλώ πατήστε εδώ