Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας Τ.36

Κυκλοφόρησε το νέο δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας με αριθμό 36/2022 από 18 Απριλίου 2022.

Για να διαβάσετε το σχετικό δελτίο παρακαλώ πατήστε εδώ