Δελτίο Τύπου για Π.Δ. Μητρώου Μελετών

16 Απριλίου 2007
Το σχετικό δελτίο τύπου έχει σταλεί στον Τύπο κι έχει ήδη δημοσιευτεί. Αποφασίστηκε κι η κοινοποίηση προς τα μέλη.