Δελτίο Τύπου: Θλιβερή εξαίρεση η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή μελετητική αγορά

Δημοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Τεχνικών Μελετητικών Εταιρειών (EFCA) τα αποτελέσματα του Βαρομέτρου για το 2018 που αφορούν τις ανά διετία τάσεις και προσδοκίες των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Μελετητικών Εταιρειών.

Η Ελλάδα εκπροσωπείται στην EFCA από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ).

Η Ευρωπαϊκή Αγορά δείχνει μια σταθερά ανερχόμενη πορεία με συνεχόμενες θετικές προσδοκίες για τον μελετητικό κλάδο της Ευρώπης. Στην Ελλάδα, αντίθετα, η αντίστοιχη αγορά τα τελευταία χρόνια είναι συνεχώς μειούμενη και οι θετικές προσδοκίες έχουν εγκαταλείψει το ελληνικό μελετητικό δυναμικό.

Η ευρωστία της μελετητικής αγοράς αντανακλά την ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών Οικονομιών, καθώς και επενδύσεις κεφαλαίου σε υποδομές τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο που αποτελεί και στόχο της εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ελλάδα με ανύπαρκτες ουσιαστικά δημόσιες επενδύσεις, με περιορισμένη εξωστρέφεια, με αναιμική ανάπτυξη και απουσία προγραμματισμού, έχουμε ως αποτέλεσμα την απουσία της Ευρωπαϊκής ευρωστίας στον μελετητικό κλάδο.

Όπως αναφέρεται και στο  Δελτίο Τύπου της EFCA η μελετητική αγορά στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σταθερή και αναπτυσσόμενη. Θλιβερή εξαίρεση αποτελεί η Ελλάδα που συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Τα ίδια συμπεράσματα προκύπτουν και από τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που καταδεικνύουν τη συνεχιζόμενη μείωση του κύκλου εργασιών του μελετητικού κλάδου, η οποία το 1ο τρίμηνο του 2018 ανήλθε στο -28,1%.

Στην εποχή μας το κύριο πρόβλημα των Τεχνικών Μελετητικών Εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εξεύρεση κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, ενώ οι μισθοί μεγαλώνουν και η προσφορά έργων είναι ικανοποιητική. Η Ελλάδα τροφοδοτεί συνεχώς τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες με πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό, έχει καθηλώσει ή και μειώσει τις αμοιβές του ανθρώπινου δυναμικού και πάσχει από την έλλειψη έργων ανάπτυξης που είτε δεν προωθούνται, είτε παραμένουν μπλεγμένα στη γραφειοκρατία, που καταδυναστεύει τον ιδιωτικό τομέα και συνεπώς την ανάπτυξη.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ, κ. Κωνσταντίνος Καλέργης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Βαρομέτρου της EFCA τόνισε ότι «Όταν πάσχει και υποαπασχολείται ο μελετητικός κλάδος, αυτό σημαίνει ότι δεν προετοιμάζονται έργα και προγράμματα ανάπτυξης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ακόμα κι αν με κάποιο τρόπο είχαμε βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού κλίματος στη χώρα μας, η πραγματική ανάπτυξη προϋποθέτει κοπιώδη και χρονοβόρα εργασία του μελετητικού κλάδου που προετοιμάζει την εφαρμογή των έργων και των προγραμμάτων. Σήμερα χρειάζονται οι πόροι που θα προετοιμάζουν την ανάπτυξη, σήμερα χρειάζεται ποιοτική εργασία το επιστημονικό δυναμικό μας για να μην το αναζητούμε αύριο σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς, η πορεία και οι συνθήκες της μελετητικής αγοράς στη χώρα μας είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση.».

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΣΕΓΜ – Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών, Τηλ. 210 6452232, fax: 210 6444685, e-mail: segm[at]segm[dot]gr