Δ.Τ. 23.07.2015 ΣΕΓΜ: Ύψιστης Σημασίας η παράταση του ΕΣΠΑ 2007-2013

Κατά το τελευταίο διάστημα η χώρα μας έφθασε σε έσχατο όριο κινδύνου άτακτης χρεοκοπίας και εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία απετράπησαν την τελευταία στιγμή στη σύνοδο κορυφής της ευρωζώνης της 12ης Ιουλίου. Υπάρχει, ωστόσο, πολύς ακόμη και δύσκολος δρόμος για να διανυθεί μέχρι τη σύναψη της τελικής συμφωνίας και την οριστική εξάλειψη των σχετικών κινδύνων.

Στον τομέα των μελετητικών υπηρεσιών δημοσίων έργων, αλλά και γενικότερα στο χώρο των δημοσίων έργων, ο κλονισμός από την κρίση των τελευταίων ημερών ήταν ίσως ισχυρότερος απ’ ό,τι σε οποιονδήποτε άλλον τομέα. Μέσα σε μία ημέρα παρ’ ολίγο να εκλείψει το σύνολο σχεδόν του αντικειμένου με το οποίο απασχολείται το τεχνικό δυναμικό της χώρας. Μετά το ξέσπασμα της κρίσης στη χώρα μας το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων βαίνει συνεχώς μειούμενο και έχει πρακτικά μηδενιστεί. Έτσι, το σύνολο σχεδόν των έργων που πραγματοποιούνται είναι συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα οποία μάλιστα η χώρα μας δυσκολεύεται αφάνταστα να συνεισφέρει τη χαμηλή συμμετοχή της (5% στο ΕΣΠΑ). Στο ενδεχόμενο ενός Grexit ολόκληρος ο κλάδος των δημοσίων έργων θα εξαφανιζόταν αυτοστιγμεί, ταυτόχρονα με τη διακοπή οποιασδήποτε δραστηριότητας βελτίωσης των υποδομών της χώρας μας. Ταυτόχρονα, θα έπρεπε η χώρα μας να πληρώσει, εξ ιδίων πόρων, όλες τις δαπάνες για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει.

Βρισκόμαστε σήμερα πέντε μήνες πριν από την εκπνοή του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013, του σημαντικότερου προγράμματος χρηματοδότησης έργων που μελετώνται και κατασκευάζονται σήμερα στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα αυτό είχε ούτως ή άλλως προβλήματα για να ολοκληρωθεί έγκαιρα. Μετά την πρωτοφανή αναστάτωση του τελευταίου μήνα είναι πλέον πρακτικά αδύνατον να επιτευχθεί ο στόχος ολοκλήρωσης του προγράμματος. Είχε μάλιστα προηγηθεί η άντληση των σχετικών κονδυλίων και η μεταφορά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση άλλων αναγκών της χώρας, γεγονός που τραυμάτισε σημαντικά το πρόγραμμα (και όχι μόνο αυτό) και είχε ήδη οδηγήσει πολλά έργα σε διακοπή εργασιών.

Αποτελεί θέμα ύψιστης σημασίας για την Ελλάδα, αλλά και για τον τεχνικό κλάδο, η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για την επίτευξη συμφωνίας παράτασης του προγράμματος ΕΣΠΑ κατά ένα ακόμη έτος.

Η κυβέρνηση, με την αρωγή της ήδη κινητοποιηθείσας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οφείλει να εξαντλήσει κάθε δυνατή προσπάθεια προς τον σκοπό αυτό, εμμένοντας και εντάσσοντας το θέμα παράτασης του ΕΣΠΑ στα μείζονα θέματα της διαπραγμάτευσης.

Είναι σαφές ότι εάν παραμείνει η ισχύουσα προθεσμία της 31/12/2015 οι συνέπειες θα είναι τραγικές, σε όλα τα επίπεδα (οικονομικής διαχείρισης – ζημιών, απασχόλησης – ανεργίας, τεχνικών επιχειρήσεων, υλοποίησης αναγκαίων υποδομών για τη χώρα, κ.λπ.). Περαιτέρω, δεν θα υπάρξει και το προσδοκώμενο όφελος από την πρόσφατη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συγχρηματοδότηση κατά 100% στην περίοδο 2007-2013.

ΣΕΓΜ_ΔΤ_23-ΙΟΥΛ2015