Δημοσίευση Ν.4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση − Βιώσιμη ανάπτυξη»

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 142 Α’/28-6-2014 ο νόμος υπ’ αριθ. 4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση − Βιώσιμη ανάπτυξη». Ο νόμος αφορά ένα από τα σημαντικότερα εθνικά θέματα, όπως ο χωροταξικός και ο πολεοδομικός σχεδιασμός, που έχουν άμεση και αλληλένδετη σχέση με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο Νόμος περιλαμβάνει τα κεφάλαια Α (ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) και Β (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ).

Ο νόμος περιλαμβάνει αλλαγές και συμπληρώσεις σε σχέση με το νομοσχέδιο που δημοσιοποιήθηκε προς διαβούλευση τον Μάιο 2014 και αυτού που εισήχθη για ψήφιση στη Βουλή τον Ιούνιο 2014, όπως ενδεικτικώς:

  • Στο άρθρο 1 περιλήφθηκαν βασικές έννοιες του χωρικού σχεδιασμού, όπως στρατηγικός και ρυθμιστικός χωρικός σχεδιασμός και οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων (στους οποίους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ΠΟΤΑ, τα ΕΣΧΑΔΑ/ΕΣΧΑΣΕ κ.ά.).
  • Στο άρθρο 2 καθορίστηκε η διάρθρωση του συστήματος χωρικού σχεδιασμού με διάκριση σε Στρατηγικό (Εθνικά και Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια) και Ρυθμιστικό (Τοπικά και Ειδικά Χωρικά Σχέδια, Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής).
  • Στο άρθρο 9 καθορίστηκε ανώτατος Σ.Δ. ανά διαφορετική χρήση γης.
  • Στο άρθρο 13α αποσαφηνίστηκαν μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις με τις οποίες καταργείται σειρά άρθρων της μέχρις τούδε βασικής χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας (ήτοι Ν. 2508/97, Ν. 2742/99, Ν. 1337/83).
  • Τα άρθρα 14-32 αφορούν στο Κεφάλαιο Β (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ) που τροποποιεί τις, κατά γενική ομολογία, αναχρονιστικές κατηγορίες χρήσεων γης που ίσχυαν με το Π.Δ. του 1987 (ΦΕΚ 166 Α’). Ο νόμος περιλαμβάνει αλλαγές από το κατατεθειμένο σχέδιο, όπως π.χ. ότι στη χρήση «Οικισμοί», άρθρο 30, επιτρέπονται πλέον ξενοδοχεία ανεξαρτήτως αριθμού κλινών.
  • Στο άρθρο 34 προστέθηκε τροπολογία με την οποία παρατείνεται κατά τρεις μήνες η λειτουργία των Οργανισμών Ρυθμιστικών Σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης (η προθεσμία της 30ής Ιουνίου 2014 που είχε οριστεί στο Ν. 4250/2014 για την κατάργησή τους, αντικαθίσταται με την 30ή Σεπτεμβρίου 2014).

Πρέπει να σημειωθεί ότι διάφοροι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς τάχθηκαν κατά της ψήφισης του νομοσχεδίου από το Θερινό Τμήμα της Βουλής με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, και επί της αρχής, κατά της περιορισμένης διαβούλευσης και διεπιστημονικού συντονισμού απόψεων για μία νομοθετική ρύθμιση που μεταβάλλει σημαντικά τον μέχρι σήμερα ασκούμενο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό στη χώρα μας.

ΦΕΚ 142 Α’/28.6.2014_N.4269-2014