Δημόσια Ανοιχτή Διαβούλευση για τη σύσταση Εταιρειών (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ)

Την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γεώργιος Σταθάκης έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση ερωτηματολόγιο με τίτλο «Έρευνα για τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης». Σκοπός της έρευνας είναι η μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών (φυσικών ή νομικών προσώπων) που πραγματοποιούν σύσταση επιχείρησης οποιασδήποτε νομικής μορφής μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ). Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση, εξέλιξη και βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει τη σύσταση εταιρειών (ν.3853/2010), σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4048/12. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη, 04/05/2016 και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο εδώ.