Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4278 για την κατάργηση των άνω και κάτω ορίων αμοιβών των μελετητικών και εργοληπτικών πτυχίων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4278, στον οποίο συμπεριλήφθηκε η τροπολογία του ΥΠΥΜΕΔΙ με την οποία καταργούνται τα άνω και κάτω όρια αμοιβών των μελετητικών και εργοληπτικών πτυχίων (άρθρο 59 του νέου νόμου). Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι τα κάτω όρια των πτυχίων καταργούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ και η διάταξη εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί προσφορές. Η κατάργηση των άνω ορίων θα ισχύσει μετά από την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος στο οποίο θα καθορίζονται οι διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων και μελετών (παρ. 2 του αρ. 59).