Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Αναθεωρημένων Τεχνικών Προδιαγραφών Μελετών Κτηματογράφησης

Στην ιστοσελίδα της ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. (Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.)  έχει αναρτηθεί και έχει τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο Αναθεωρημένων Τεχνικών Προδιαγραφών Μελετών Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο Υπόλοιπο της Χώρας.