Δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015

Η ΓΓΔΕ δημοσιοποίησε και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ – 15). Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 31.3.2015, ενώ σχόλια και παρατηρήσεις θα πρέπει να σταλούν στη Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (ΚΕΔΕ), Πειραιώς 166, 11854 Αθήνα (Υπόψη κ. Πλουμπίδου, τηλ. 210-3455921).

Δείτε τον ΚΤΣ–15 εδώ.