Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική και τον οδικό χάρτη για την εφαρμογή του Building Information Modelling (BIM) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θέτει σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση την Εθνική Στρατηγική και τον οδικό χάρτη για την εφαρμογή του Building Information Modelling (BIM).

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με την παρούσα Εθνική Στρατηγική, διαμορφώνει και αναπτύσσει ένα συνεκτικό στρατηγικό σχέδιο με σαφή όραμα και στόχους, το οποίο λαμβάνει υπόψη ευρωπαϊκές προτάσεις και παραδείγματα και θέτει ως προτεραιότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας, θέτοντας συγκεκριμένους στρατηγικούς άξονες, δράσεις και παρεμβάσεις. Παράλληλα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά στην  κατάρτιση του οδικού χάρτη για την εφαρμογή του BIM στην Ελλάδα, ο οποίος περιγράφει τα βασικά βήματα, τον χρονικό ορίζοντα και τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση των παρεμβάσεων που προτείνονται.

Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση καλούνται να συμμετάσχουν, οι κοινωνικοί εταίροι και οικονομικοί εταίροι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και οι πολίτες, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση του περιεχομένου του.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 22/2/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00.

Για πλοήγηση στη διαβούλευση και παράθεση σχολίων δείτε εδώ.