Δημόσια πρόσκληση για την Τεχνολογική και Βιομηχανική Αναπτυξιακή Ζώνη Γευγελής

Η Ελληνική Πρεσβεία στα Σκόπια ενημερώνει για δημόσια πρόσκληση για το έργο σχεδιασμού, χρηματοδότησης, κατασκευής, διαχείρισης και συντήρησης της Τεχνολογικής και Βιομηχανικής Αναπτυξιακής Ζώνης Γευγελής.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι η 26η Ιουλίου 2023, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν ελάχιστο εισόδημα ύψους € 30 εκατ. για καθένα εκ των δύο τελευταίων ετών.

Δείτε εδώ την ενημέρωση και τη δημόσια πρόσκληση.