Δημόσιοι Διαγωνισμοί για έργα πράσινου υδρογόνου, ΑΠΕ και αφαλάτωσης

Το Γραφείο ΟΕΥ Ραμπάτ ενημερώνει για τη διεξαγωγή της 3ης Παγκόσμιας Συνόδου για το πράσινο υδρογόνο «World Power-to-X Summit» στο Μαρακές. Επίσης, ενημερώνει για τη δρομολόγηση κατασκευής των πρώτων εγκαταστάσεων παραγωγής πράσινου υδρογόνου στο Μαρόκο και για δημόσιους διαγωνισμούς για έργα πράσινου υδρογόνου, ΑΠΕ και αφαλάτωσης.

Μπορείτε να δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.