Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός Κυπριακού Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

Ο Κυπριακός Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας προκήρυξε δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, ύψους 3,867 εκ. Ευρώ, με προθεσμία την 31η Μαρτίου 2022 και αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και την επίβλεψη της κατασκευής νοσοκομειακών υποδομών. Τα έγγραφα του διαγωνισμού, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα NextGenerationEU, είναι αναρτημένα στο ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπό τον μοναδικό αριθμό ΣΥ 41/21.

Για να διαβάσετε την ενημέρωση του Γραφείου Οικονομικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Κύπρο πατήστε εδώ