Διάφορα θέματα

Υπήρξε καταγγελία του συναδέλφου κ. Καλλέργη σχετικά με προκήρυξη Μελέτης της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Αντιπρόεδρος κ. Καραβοκύρης και το μέλος κ. Πέππας ανέλαβαν να διερευνήσουν το θέμα.
Το ΤΕΕ προχωρεί σε ενέργειες διαμαρτυρίας σε σχέση με μελετητικές πρωτοβουλίες του ΕΜΠ, όπως προκύπτει από καταχώρηση στον τύπο σχετικής ενημερωτικής ανακοίνωσης του ιδρύματος. Συμφωνήθηκε ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας να διερευνήσουν το θέμα και να προχωρήσουν σε χειρισμό στο πλαίσιο του μνημονίου ΣΕΓΜ – ΕΜΠ.