Διαβούλευση για Διαχείριση Υδατικών Πόρων Θεσσαλίας

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί προς διαβούλευση η μελέτη επιπέδου Masterplan για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Θεσσαλίας που εκπόνησε η ολλανδική εταιρεία HVA.

Τα τεύχη της μελέτης είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο: http://www.opengov.gr/ypaat/?p=3068.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως 29/03/2024.

Παρακαλούμε, σε περίπτωση που έχετε σχόλια επί της μελέτης, όπως τα κοινοποιήσετε και στον ΣΜΥΕ (email: info [at] smye [dot] gr).