Διαγραφή Μελών

18 Ιουνίου 2007
Αποφασίστηκε η διαγραφή των παρακάτων Γραφείων Μελετών μελών του ΣΕΓΜ που εμφανίζουν καθυστέρηση καταβολής εισφορών.
ΒΚΤ Ε.Π.Ε.
ΤΕΡΡΑ Ε.Π.Ε.
ΦΑΣΜΑ Α.Ε.Μ
Ακόμη, αναφορικά με τα λοιπά γραφεία που εμφανίζουν καθυστέρηση στην εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών τους αποφασίστηκε να σταλεί μία τελευταία επιστολή. Τέλος αποφασίζεται η ενημέρωση του συνόλου των μελών του ΣΕΓΜ για τις τρεις παραπάνω διαγραφές σαν κίνητρο για τους λοιπούς καθυστερούντες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους (συντάκτης επιστολής, ο κ. Ι.Μαμμάς).