Διαγωνισμοί στη Βουλγαρία

31 Ιανουαρίου 2008, 8η Ανακοίνωση
Σας επισημαίνουμε ότι στο συνημμένο πίνακα περιέχονται θέματα του ενδιαφέροντός σας σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών στη Βουλγαρία.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ